Friedrich Prassl, SJ

T. Friedrich Prassl, SJ, gimė 1964 m. Bad Radkersburge. Jis dirbo turizmo srityje Lozanoje, Ciuriche ir Toronte, kol 1992 m. įstojo į Graco kunigų seminariją, o 1995 m. į jėzuitų naujokyną Insbruke. Baigęs filosofijos ir teologijos studijų 2002 m. įšventintas į kunigus. Darbavosi Collegium Canisianum rektoriaus pavaduotoju, studijų prefektu ir ekonomu, baigė dvasingumo studijas Romoje. 2010–2017 m. vadovavo tarptautinei Teologijos kolegiją Canisianum Insbruke. Nuo 2018 m. Kardinolo Königo namų Vienoje direktorius.

Naujienlaiškis