Fredrik Heiding, SJ

T. Fredrik Heiding, SJ, gimė Stokholme 1967 m. 1995 m. įstojo į Jėzaus Draugiją, studijavo Miunchene ir Londone, atliko praktiką Čihuahua (Chihuahua) ir Čiapase (Chiapas), Meksikoje. 2004 m. įšventintas į kunigus, dirbo Šv. Eugenijos parapijoje vikaru. Baigęs teologijos doktorantūros studijas Oksfordo universitete, dirba teologijos dėstytoju Newmano institute. Jo tyrimų sritis yra ignaciškasis dvasingumas. Jis nuolat veda ignaciškąsias rekolekcijas.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×