Fredrik Heiding, SJ

T. Fredrik Heiding, SJ, gimė Stokholme 1967 m. 1995 m. įstojo į Jėzaus Draugiją, studijavo Miunchene ir Londone, atliko praktiką Čihuahua (Chihuahua) ir Čiapase (Chiapas), Meksikoje. 2004 m. įšventintas į kunigus, dirbo Šv. Eugenijos parapijoje vikaru. Baigęs teologijos doktorantūros studijas Oksfordo universitete, dirba teologijos dėstytoju Newmano institute. Jo tyrimų sritis yra ignaciškasis dvasingumas. Jis nuolat veda ignaciškąsias rekolekcijas.

Naujienlaiškis