Franz-Xaver Wernz, SJ

T. Franz-Xaver Wernz, SJ, baigęs Šv. Blažiejaus kolegiją, 1949 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. Po studijų Vokietijoje ir Prancūzijoje 1960 m. įšventintas į kunigus. Nuo 1972 m. dėsto lotynų, prancūzų ir rusų kalbas Šv. Blažiejaus kolegijoje, kurioje iki 2020 m. turėjo privačių pamokų ir padėdavo sielovadoje. Nuo 2020 m. gyvena Unterhachingo jėzuitų senjorų bendruomenėje.

Naujienlaiškis