Franz Schall, SJ

T. Franz Maria Schall į Jėzaus Draugiją įstojo 1978 m., 1990 m. įšventintas kunigu. Insbruke studijavo teologiją, 1997 m. apgynė daktaro disertaciją. Yra dirbęs sekretoriumi provincijos ekonomo tarnyboje ir pastoracinio konsultavimo srityje Išklausymo centre Manheime. Nuo 2022 m. liepos mėn. ministras ir ekonomas, atsakingas už praktinius Miuncheno Šv. Mykolo bendruomenės reikalus.

Naujienlaiškis