Franz Schall, SJ

T. Franzas Maria Schallis, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1978 metais, 1990 metais įšventintas kunigu. Jis studijavo teologiją Insbruke ir apgynė disertaciją 1997 metais. Jis buvo provincijos vadovynės ekonomo tarnybos sekretorius. 
Nuo 2015 metų jis dirba sielovados darbą Manheimo išklausymo tarnystėje.

Naujienlaiškis