Franz Meures, SJ

T. Franz Meures, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1970 metais. 1979 metais Frankfurte įšventintas į kunigus. 1989–1998 buvo naujokų vadovas, o iki 2004 metų – Šiaurės Vokietijos jėzuit provincijolas. 2005–2011 metais jis vadovavo Collegium Germanicum et Hungaricum Romoje, nuo tada jis yra Vokietijos jėzuitų vyresniųjų konferencijos ugdymo reikalų referentas.

Naujienlaiškis