Franz Meures, SJ

T. Franz Meures, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1970 metais. 1979 metais Frankfurte įšventintas į kunigus. 1989–1998 buvo naujokų vadovas, o iki 2004 metų – Šiaurės Vokietijos jėzuit provincijolas. 2005–2011 metais jis vadovavo Collegium Germanicum et Hungaricum Romoje, nuo tada jis yra Vokietijos jėzuitų vyresniųjų konferencijos ugdymo reikalų referentas.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×