Franz-Anton Neyer, SJ

T. Franz-Anton Neyer, SJ, gimė 1928 metais Šterkradės (dabar: Oberhauzeno) mieste, į Jėzaus Draugiją įstojo 1950 metais. 1960 metais Frankfurte įšventintas į kunigus. 1963–1990 metais gyveno ir dirbo Japonijoje, iš pradžių – klebonu, vėliau Tokijo Sofijos universiteto dėstytoju. 1990 metais vėl grįžo į Vokietiją ir Getingene vykdė sielovados tarnystę, buvo jėzuitų bendruomenės ekonomas ir vyresnysis. Nuo 2007 metų gyvena Noimarkte.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×