Franz-Anton Neyer, SJ

T. Franz-Anton Neyer, SJ, gimė 1928 metais Šterkradės (dabar: Oberhauzeno) mieste, į Jėzaus Draugiją įstojo 1950 metais. 1960 metais Frankfurte įšventintas į kunigus. 1963–1990 metais gyveno ir dirbo Japonijoje, iš pradžių – klebonu, vėliau Tokijo Sofijos universiteto dėstytoju. 1990 metais vėl grįžo į Vokietiją ir Getingene vykdė sielovados tarnystę, buvo jėzuitų bendruomenės ekonomas ir vyresnysis. Nuo 2007 metų gyvena Noimarkte.

Naujienlaiškis