Francisco Herrera, SJ

T. Francisco Herrera, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1959 m. Meksikoje, 1971 m. įšventintas į kunigus. Jis dirbo Meksiko ir JAV parapijos sielovadoje. 1981 m. atvyko į Vokietiją, iki 1984 m. buvo JAV karinių pajėgų artimųjų kapelionas Manheime. Nuo 1984 m. gyvena Stokholme, dirba kapelionu ispanakalbėje bendruomenėje ir Šv. Eugenijos parapijoje. Nuo 2013 m. dirba Okeršbergos (Åkersberga) parapijos sielovadoje.

Naujienlaiškis