Fabian Loudwin, SJ

T. Fabian Loudwin, SJ, yra kilęs iš Heilbrono, į Jėzaus Draugiją įstojo 2005 m., baigęs tarpines teologijos studijas. Miunchene studijavo filosofiją, o Madride – teologiją, tarp studijų dvejus metus dirbo su jaunimu (KSJ) ir kapelionu Šv. Kanizijaus kolegijoje Berlyne. Po kunigystės šventimų 2015 m. penkerius metus dirbo sielovados komandoje Frankfurto Šv. Ignaco parapijoje. Baigęs terciatą Meksikoje nuo 2021 m. gyvena Hamburge ir dirba Marienkrankenhaus ligoninės sielovados komandoje ir Hamburgo „Mažojo Mišelio“ bažnyčios sielovados veikloje.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×