Fabian Loudwin, SJ

Tėvas Fabianas Loudwinas SJ yra kilęs iš Heilbronno ir į jėzuitų ordiną įstojo 2005 m., įgijęs teologijos magistro diplomą. Miunchene studijavo filosofiją, o Madride - teologiją, tačiau dvejus metus dirbo su jaunimu (KSJ) ir mokykloje kapelionu Kanizijaus koledže Berlyne. Po kunigystės šventimų 2015 m. jis penkerius metus dirbo pastoracijos komandoje Frankfurto Šv.Ignaco parapijoje. Po tercijos Meksikoje jis nuo 2021 m. gyvena Hamburge ir dirba ligoninės kapeliono komandoje Marienkrankenhaus ir Kleiner Michel atitinkamai Hamburgo miesto pastoracinėje zonoje.

Naujienlaiškis