Eugenijus Puzynia, SJ

T. Eugenijus Puzynia, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 2006, kunigu įšventintas 2018. Prieš įstodamas į Jėzaus Draugiją, Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijoje mokėsi chorinio dirigavimo, tęsė studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Nutraukęs studijas, įstojo pas jėzuitus. Šešerius metus studijavo teologiją ir filosofiją Prancūzijoje ir Italijoje.

Iki 2022 m. vasaros Vilniaus universiteto kapelionas. Šiuo metu socijus jėzuitų naujokyne Insbruke.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×