Eugen Frei SJ

Eugenas Frei gimė 1927 m. Betingene, kitoje Bazelio kaimo parapijoje. Eugenas Frei, kuriam didelį įspūdį padarė jo tikybos mokytojas, didysis šveicarų teologas Hansas Ursas von Balthasaras, 1946 m. įstojo į jėzuitus - jau būdamas 19 metų. Baltazaras taip pat buvo jėzuitas, bet 1950 m. išstojo. 1956 m. Eugenas Frei buvo įšventintas kunigu. Studijos jį nuvedė į Pullachą netoli Miuncheno, Enghieną netoli Briuselio Belgijoje ir Florenciją. Dvidešimt metų dėstė graikų, lotynų ir tikybą katalikiškoje gimnazijoje Feldkirche, Vorarlberge. Kai gimnazija buvo uždaryta, 1978 m. Frei grįžo į Bazelį. Jis dėstė tikybą mokinių ir studentų bendrabutyje Borromäum. Šį vienuolyną 1886 m. įkūrė jėzuitas tėvas abatas Joye kaip našlaičių ir studentų namus. Šiandien jis gyvena Hasenbruneno slaugos namuose ir padeda sielovadoje aštuoniuose regiono senelių namuose - vienas ir savanoriškai.

Naujienlaiškis