Eugen Frei, SJ

Eugen Frei gimė 1927 m. Betingene, Bazelio kaimo parapijoje. Jį itin sužavėjo jo tikybos mokytojas, didysis šveicarų teologas Hansas Ursas von Balthasaras, todėl 1946 m., būdamas 19 metų, įstojo į Jėzaus Draugiją. Baltazaras taip pat buvo jėzuitas, bet 1950 m. išstojo iš Draugijos. 1956 m. Eugenas Frei įšventintas į kunigus. Studijos jį nuvedė į Pulachą netoli Miuncheno, Engieną netoli Briuselio Belgijoje ir Florenciją. Dvidešimt metų dėstė graikų, lotynų ir tikybą katalikiškoje gimnazijoje Feldkirche, Forarlberge. Kai gimnazija buvo uždaryta, 1978 m. grįžo į Bazelį. Jis dėstė tikybą Šv. Boromiejaus mokinių ir studentų bendrabutyje. Jį, kaip našlaičių ir studentų namus, 1886 m. įkūrė jėzuitas tėvas Abbé Joye. Šiuo metu gyvena Hasenbruneno slaugos namuose ir padeda sielovadoje aštuoniuose regiono senelių namuose – vienas ir savanoriškai.

Naujienlaiškis