Ernst Förster, SJ

T. Ernst Förster, SJ, gimė 1940 m. Vroclavo (tuometinio Breslau) rajono Šverterno gyvenvietėje. Šeimai pabėgus iš šalies, užaugo Chemnice. Mokėsi mūrininko amato, o 1960 m. įstojo į Jėzaus Draugiją Erfurto-Hochheimo mieste. 1969 m. įšventintas kunigu. Buvo vikaras Erfurto-Hochheimo ir Drezdeno-Štrėleno parapijose, o 1975–1990 m. buvo Berlyno-Pietų Bysdorfo Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonas. Vėliau dirbo ligonių sielovadoje Berlyne ir Šv. Kanizijaus kolegijoje, taip pat ministru, atsakingu už praktinius jėzuitų reikalus, Niurnberge ir Hanoveryje. Nuo 2015 m. gyvena Berlyno-Kladovo šv. Petro Favro namuose.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×