Donatas Kuzmickas, SJ

Donatas Kuzmickas, SJ, studijavo elektros inžineriją, dirbo baldų gamintoju ir elektriku. 2016 m. įstojo į Jėzaus Draugijos Lietuvos provinciją ir praleido noviciato laikotarpį Niurnberge. Po filosofijos studijų Miunchene dirbo tikybos mokytoju Kauno jėzuitų gimnazijoje. Nuo 2021 m. studijuoja teologiją Romoje, Popiežiškajame Grigaliaus universitete.

Naujienlaiškis