Dietmar Bauer, SJ

T. Dietmar Bauer, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1982 m., studijavo teologiją Miunchene ir Frankfurte. Keletą metų dirbo tikybos mokytoju ir kapelionu. 2005 m. įšventintas į diakonus. Nuo 2007 m. darbuojasi ligonių sielovadoje ir globos namuose, be to, užsienio scholastikams padeda mokytis kalbos.

Naujienlaiškis