Clemens Löcher, SJ

T. Clemens Löcher, SJ, gimė 1951 m. Liudvigshafene, o nuo 1970 m. – jėzuitas. 2002–2020 m. buvo Mainco diecezinės kunigų seminarijos dvasios tėvas ir Mainco vyskupijos sielovados darbuotojų dvasinis palydėtojas. Nuo 2020–2021 m. žiemos semestro yra Sankt Georgeno kunigų seminarijos dvasios tėvas.

0696061-299
Naujienlaiškis