Clemens Blattert, SJ

T. Clemensas Blattertas, SJ, yra kilęs iš Velendingeno (Bondorfo). Į Jėzaus Draugiją įstojo 2003 m., o 2009 m. įšventintas į kunigus. Šešerius metus buvo studentų kapelionas Leipcige. 2015 m. perėmė atsakomybę už pašaukimų sielovadą Draugijoje ir inicijavo jaunimo sielovados programos „Ateities dirbtuvės“ atsiradimą Frankfurte. Nuo 2021 m. yra Vokietijos vyskupų konferencijos fondo „Cusanuswerk“ dvasinis rektorius ir Vokietijos vyskupų konferencijos Pašaukimų sielovados centro direktorius.

+49 69 6061-247
Naujienlaiškis