Claus Pfuff, SJ

T. Claus Pfuff, SJ, veda rekolekcijas, konsultuoja gyvenimo ir socialiniais klausimais. Studijavo teologiją, Augsburgo vyskupijoje įšventintas kunigu. Į Jėzaus Draugiją įstojo 2009 metais, nuo 2011 metų – Berlyno šv. Kanizijaus kolegijos kapelionas. Po savo terciato Portlande (JAV) jis vadovauja Vokietijos jėzuitų tarnybai pabėgėliams, kuri veikia Berlyne Brandenburge, Esene ir Miunchene ir atstovauja Berlyno arkivyskupijai federalinės žemės ypatingų atvejų komisijoje.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×