Christoph Soyer, SJ

T. Christophas Soyeris, SJ, gimė 1969 m. Veilheime, Aukštutinėje Bavarijoje. 1999 m., įgijęs sodininko kvalifikaciją ir baigęs socialinio darbo ir filosofijos studijas, įstojo į Jėzaus Draugiją. Jis dirbo su jaunimu ir aktyviai dalyvavo parapijos sielovadoje. Baigęs psichologijos studijas Čikagoje, 2011–2017 m. vadovavo Berlyno arkivyskupijos katalikų sielovados tarnyboje. Nuo 2017 m. jis yra ugdymo reikalų delegatas, taip pat atsakingas už Miuncheno ugdymo centrą ir Šv. Aloyzo Gonzagos bendruomenės vyresnysis.

Naujienlaiškis