Christoph Soyer, SJ

T. Christoph Soyer, SJ, gimė 1969 m. Veilheime, Aukštutinėje Bavarijoje. 1999 m., įgijęs sodininko kvalifikaciją ir baigęs socialinio darbo ir filosofijos studijas, įstojo į Jėzaus Draugiją. Jis dirbo su jaunimu ir aktyviai dalyvavo parapijos sielovadoje. Baigęs psichologijos studijas Čikagoje, 2011–2017 m. vadovavo Berlyno arkivyskupijos katalikų sielovados tarnyboje. Nuo 2017 m. iki 2021 m. gruodžio buvo Centrinės Europos jėzuitų provincijos ugdymo reikalų delegatas, taip pat buvo atsakingas už Miuncheno ugdymo centrą, buvo Šv. Aloyzo Gonzagos bendruomenės vyresnysis. Nuo 2022 m. darbuojasi Frankfurte, Šv. Ignaco parapijos sielovadoje.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×