Christian Kummer, SJ

Gimiau 1945 metais Eginge (Pasau regionas), vietoje, kuriai iki šiol jaučiu nostalgiją, bet nevadinu jos tėviške. Mat mano tėvai, abu kilę iš Regensburgo, per daug keliavo dėl profesinių priežasčių. Mokyklos metus praleidau Švabijoje, 1964 metais baigiau mokyklą. Kadangi be noro tapti kunigu visada jutau aistrą gamtos mokslams, įstojau pas jėzuitus. Mano viltis susieti abu dalykus išsipildė.

1973 metais įšventintas į kunigus, Miunchene studijavau biologiją, apsigyniau filosofijos disertaciją, dabar esu Miuncheno aukštosios jėzuitų mokyklos profesorius, dėstau gamtos filosofiją ir vadovauju Filosofijos ir teologijos gamtamokslinių ribinių klausimų institutui. Čia mano darbas susijęs visų pirma su etiniais iššūkiais, kuriuos kelia šiuolaikinė genų technologijų ir biomedicinos sritys. Nuo 2003 m. rugsėjo vadovauju parapijai.

Naujienlaiškis