Christian Herwartz, SJ

T. Christianas Herwartzas, SJ, į Draugiją įstojo 1969 metais, 1976 m. įšventintas į kunigus. 1979 metais buvo vienas iš Berlyno Kroicbergo jėzuitų bendruomenės įkūrėjų. Iki 2000 metų t. Herwartzas, būdamas kunigu, užsidirbo pragyvenimui dirbdamas tekintoju. Pagarsėjo savo „Rekolekcijomis gatvėje“, buvo vienas iš „Tarpreliginės taikos maldos“ organizatorių „Gendarmenmarkt“ aikštėje, dalyvavo iniciatyvose „Vienuoliai prieš atskirtį“ ir Maldos akcijose prie pabėgėlių sulaikymo centro Berlyne, Kiopenike.

Naujienlaiškis