Christian Braunigger, SJ

T. Christian Braunigger, SJ, baigęs mokyklą ir atlikęs civilinę tarnybą, studijavo ekonomikos inžineriją Karlsrūhėje. 2006 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. 2008–2010 m. studijavo filosofiją Miunchene. Po to dvejus metus, iki 2012 m., dirbo Rytų Afrikoje, Jėzuitų pagalbos pabėgėliams tarnyboje (JRS). Teologijos studijas baigė 2015 m. birželio mėn. Paryžiuje. Įšventintas į kunigus 2015 m. spalio 24 d. Miunchene, dirbo Leipcigo katalikų studentų bendruomenės kapelionu. 2019 m. paskirtas jėzuitų bendruomenės prie Bonos šv. Aloyzo kolegijos vyresniuoju ir kolegijos kapelionu. 2022 m. pradėjo terciatą Meksikoje. Nuo 2023 m. rugsėjo mėn. yra jėzuitų misijų prokuratorius ir pagalbos fondo „Jesuitenweltweit“ Niurnberge vadovas.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×