Christian Braunigger, SJ

T. Christian Braunigger, SJ, baigęs mokyklą ir atlikęs civilinę tarnybą, studijavo ekonomikos inžineriją Karlsrūhėje. 2006 metais įstojo į Jėzaus Draugiją. Filosofiją studijavo Miunchene, nuo 2008 iki 2010 metų. Po to dvejus metus, iki 2012 metų, dirbo Rytų Afrikoje, Jėzuitų tarnyboje pabėgėliams. Teologijos studijas baigė 2015 m. birželio mėn. Paryžiuje. Įšventintas į kunigus 2015 m. spalio 24 d. Miunchene, dirbo Leipcigo katalikų studentų bendruomenės kapelionu. Nuo 2019 metų jis yra bendruomenės prie Bonos šv. Aloyzo kolegijos vyresnysis ir kolegijoje dirba kapelionu.

Naujienlaiškis