Bruno Niederbacher, SJ

T. Bruno Niederbacher, SJ, yra kilęs iš Utenheimo (Pietų Tirolis), dėsto filosofinę etiką Insbruko universiteto Katalikų teologijos fakultete. Savo kūrybingumo ir muzikalumo talentą panaudoja savo kunigo tarnystėje, teikdamas krikšto, santuokos sakramentus ar kitoje veikloje. Nuo 2021 m. Centrinės Europos jėzuitų provincijos konsultorius (patarėjas).

Naujienlaiškis