Bernhard Knorn, SJ

T. Bernhardas Knornas, SJ, gimė 1980 metais Pfafenhofene, Aukštutinėje Bavarijoje. Į Jėzaus Draugiją įstojo 2005 metais, baigęs teologijos studijas Miunchene ir Romoje. Po noviciato 2007–2009 metais jis dirbo Berlyno šv. Kanizijaus kolegijos sielovadininku ir dėstė tikybą. Po to vienerius metus praleido Pietų Sudane, kad drauge su pabėgėliais, grįžusiais į tėvynę, atstatytų Bažnyčios gyvenimą. 2011 metais buvo įšventintas kunigu Miunchene. 2012–2015 metais dirbo Šv. Georgeno kunigų seminarijos pavaduotoju. Tais pačiais metais Mainco universitete jis apsigynė teologijos disertaciją. Toliau vykdė mokslo tiriamąją veiklą Bostono kolegijoje (JAV). 2017–2018 metais Kuboje jis pabaigė terciatą – paskutinį savo dvasinio ugdymo Draugijoje etapą. Nuo 2021 m. jis ne tik dėsto Sankt Georgeno aukštojoje filologijos mokykloje, bet ir dirba bendruomenės sielovadininku.

Naujienlaiškis