Bernhard Knorn, SJ

T. Bernhard Knorn, SJ, gimė 1980 metais Pfafenhofene, Aukštutinėje Bavarijoje. Į Jėzaus Draugiją įstojo 2005 metais, baigęs teologijos studijas Miunchene ir Romoje. Baigęs naujokyną, 2007–2009 metais dirbo Berlyno šv. Kanizijaus kolegijos kapelionu ir dėstė tikybą. Po to vienerius metus praleido Pietų Sudane, kad drauge su pabėgėliais, grįžusiais į tėvynę, atgaivintų bažnytinį gyvenimą. 2011 metais įšventintas į kunigus Miunchene. 2012–2015 metais dirbo Šv. Georgeno kunigų seminarijos rektoriaus pavaduotoju. Tais pačiais metais Mainco universitete jis apsigynė teologijos disertaciją. Toliau vykdė mokslo tiriamąją veiklą Bostono kolegijoje (JAV). 2017–2018 metais Kuboje pabaigė terciatą – paskutinį savo dvasinio ugdymo Draugijoje etapą. Vėliau pradėjo dėstyti dogmatiką ir ekumenizmą Sankt Georgeno aukštojoje filosofijos ir teologijos mokykloje.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×