Bernhard Heindl, SJ

T. Bernhard Heindl, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1993 metais. Nuo 2005 iki 2011 metų jis vadovavo Berlyno suaugusiųjų katalikų sielovados centrui, o 2011–2014 metais buvo atsakingas už Vokietijos Jėzaus Draugijos pašaukimų sielovadą ir ugdymą. 2014–2021 m. – Hamburgo seminarijos dvasios tėvas ir „Mažojo Mišelio“ bažnyčios sielovadininkas. 2021 m. pavasarį persikėlė į Insbruką, kur dirba jėzuitų bažnyčios rektoriumi.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×