Bernhard Ehlen, SJ

T. Bernhard Ehlen, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1958 m. Gavęs kunigystės šventimus 1968 m., 1970– 1971 m. dirbo tikybos mokytojus Šv. Kanizijaus kolegijoje Berlyne. Vėliau darbavosi jaunimo sielovadoje ir dirbo tikybos mokytoju: 1971–1975 m. Hanoveryje, 1976–1981 m. Berlyne. 1982–1983 m. mokytojas ir kapelionas Šv. Ansgaro mokykloje Hamburge. 1981 m. prisijungė prie Vokietijos humanitarinės pagalbos organizacijos „Cap Anamur“ ir dirbo pabėgėlių stovyklose Somalyje. 1983 m. įsteigė pagalbos organizaciją „Gydytojai Trečiajam Pasauliui“. Nuo 2010 m. gyvena Friedrich Spee senjorų jėzuitų bendruomenėje Kelne.

Naujienlaiškis