Bernd Schrandt, SJ

T. Bernd Schrandt, SJ, gimė 1937. Į Jėzaus Draugiją įstojo 1957 m. Į kunigus įšventintas 1968 m. Po praktikos laikotarpio Frankfurte nuo 1973 m. gyvena ir dirba Šv. Aloyzo kolegijoje Bad Godesberge. Jis dėstė tikybą, prancūzų kalbą ir filosofiją. Jausdamas nostalgiją senelių tėviškės kraštams, ištisus dešimtmečius padėdavo sielovadoje ir aukojant šv. Mišias Keselinge (Kesseling) Arbriuke (Ahrbrück), Štafele (Staffel) ir Piutcfelde (Pützfeld).

Naujienlaiškis