Bernd Günther, SJ

T. Bernd Günther, SJ, gimė 1965 m. Zygene. Po teologijos ir filosofijos studijų Paderborne, Paryžiuje ir Sankt Georgene 1986 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. 1993 m. įšventintas kunigu, vėliau dirbo pabėgėlių kapelionu Berlyne, kur įkūrė Jėzuitų tarnybos pabėgėliams Vokietijos biurą. Po tarnysčių Čilėje ir Niurnberge buvo Vokietijos jėzuitų provincijolo socijus Miunchene. Nuo 2014 m. jis yra Frankfurto Šv.Ignaco parapijos rektorius ir kaip pastoracijos delegatas koordinuoja jėzuitų parapijų, universitetų bendruomenių ir įvairių pastoracinių institucijų tinklaveiką.

Naujienlaiškis