Benedikt Lautenbacher, SJ

T. Benedikt Lautenbacher, SJ, gimė ir užaugo Aukštutinės Bavarijos Kochelio mieste. 1988 metais įstojo į Jėzaus Draugiją, įkvėptas po susitikimo su dzeno meditacijos mokytoju jėzuitu Hugo Enomiya-Lassalle. 1996 buvo įšventintas į kunigus. Jis vykdė sielovados veiklą Niurnberge, Achene, Getingene. 2011–2015 metais – Romos kunigų seminarijos „Germanicum“ rektorius, po to buvo atsakingas už Vokietijos jėzuitų provincijos projektų plėtrą. Nuo 2016 metų jis dirba Miuncheno šv. Mykolo bažnyčios sielovados komandoje.

Naujienlaiškis