Benedikt Lautenbacher, SJ

T. Benedikt Lautenbacher, SJ, gimė ir užaugo Aukštutinės Bavarijos Kochelio mieste. 1988 metais įstojo į Jėzaus Draugiją, įkvėptas po susitikimo su dzeno meditacijos mokytoju jėzuitu Hugo Enomiya-Lassalle. 1996 buvo įšventintas į kunigus. Jis vykdė sielovados veiklą Niurnberge, Achene, Getingene. 2011–2015 metais – Romos kunigų seminarijos „Germanicum“ rektorius, po to buvo atsakingas už Vokietijos jėzuitų provincijos projektų plėtrą. Nuo 2016 metų jis dirba Miuncheno šv. Mykolo bažnyčios sielovados komandoje.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×