Beat Altenbach, SJ

T. Beat Altenbach, SJ, gimė 1965 m. Bazelyje. Baigęs mokyklą studijavo chemiją universitete. 1991–1996 m. vykdė mokslinę veiklą ir rašė disertaciją aplinkosaugos tema Šveicarijos federaliniame hidrologijos ir technologijos institute (EAWAG/ETH) Ciuriche. 1996 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. Dvejus naujokyno metus praleido Insbruke. Dvejus metus studijavo filosofiją Miuncheno aukštojoje filosofijos mokykloje ir trejus metus teologiją Sèvres centre Paryžiuje. 2004 m. Ciuriche įšventintas į kunigus. 2003–2010 m. dirbo akademinėje sielovadoje, vadovavo katalikų akademinei bendruomenei „aki“ Ciuriche. 2015–2018 m. atsakingas už Šveicarijos jėzuitų pašaukimų sielovadą. 2019–2020 m. vėl darbavosi akademinėje sielovadoje. Nuo 2003 m. veda ignaciškąsias rekolekcijas vokiečių ir prancūzų kalbomis. Nuo 2005 m. dalyvavo įvairiuose seminaruose apie seksualinių prievartos aukų palydėjimą. Nuo 2018 m. atstovauja vienuolijoms Šveicarijos vyskupų konferencijos komitete, atsakingame už seksualinės prievartos atvejus bažnytinėje aplinkoje. Nuo 2019 m. Šveicarijos jėzuitų kontaktinis asmuo, atsakingas už informaciją seksualinės prievartos atvejais. Nuo 2020 m. lapkričio mėn. kalėjimo kapelionas ir namų vyresnysis Ženevoje. 

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×