Arnold Brychcy, SJ

T. Arnold Brychcy, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1956 m. 1967 m. įšventintas į kunigus. Darbavosi studentų ir jaunimo sielovadoje Viurcburge, Niurnberge ir Miunchene. 1987 m. Miunchene įsteigė psichinių ligonių sielovados komandą. 1995 m. įkūrė draugiją „Jakobsbrunnen e.V. “, skirtą žmonėms, kenčiantiems psichines kančias.

Naujienlaiškis