Anton Altnöder, SJ

T. Antonas Altnöderis, SJ, po ilgametės sodininkystės veiklos 1985 metais įstojo į Jėzaus Draugiją. Baigęs jėzuitams įprastas studijas ir gavęs kunigo šventimus turėjo įvairias atsakomybes Miunchene ir Berline. 2008–2016 m. buvo namų vyresnysis ir dvasinis palydėtojas Gryso rekolekcijų namuose. Nuo 2016 m. jis palydi rekolekcijose tiek Vokietijoje, tiek užsienyje. Jis gyvena Niurnbergo naujokyno bendruomenėje.

Naujienlaiškis