Ansgar Wiedenhaus, SJ

T. Ansgaras Wiedenhausas, SJ, gimęs 1971 metais, į Jėzaus Draugiją įstojo 1996 m. rugsėjo mėn., o 2003 m. buvo įšventintas į kunigus. Jėzaus Draugijoje jis buvo atsakingas už ugdymą ir sielovadą Kelne. Nuo 2009 m. vadovauja Niurnbergo Šv. Klaros atvirajai bažnyčiai. 2010 metais buvo išleista jo knyga „Immer wieder neu anfangen dürfen: Ermutigung und Zuspruch im Sakrament erfahren“ (Topos).

Naujienlaiškis