Andreas Schermann, SJ

T. Andreas Schermannas, SJ, gimė 1960 m. Vienoje. Baigęs vidurinę mokyklą ir grįžęs iš JT misijos Izraelyje ir Sirijoje, jis baigė verslo studijas Vienos ekonomikos ir verslo universitete. Dirbo Paryžiuje, Niujorke ir Vienoje, o 1987 m. įstojo į jėzuitų noviciatą. Jis baigė filosofijos ir teologijos studijas Miunchene, Romoje ir Insbruke, 1999 m. Romoje apgynė socialinių mokslų daktaro disertaciją. 1995 m. Insbruke įšventintas kunigu. Kelerius metus dirbo Austrijos katalikų socialinėje akademijoje, atliko terciatą Meksikoje. Ėjo įvairias vadovaujančias pareigas Jėzaus Draugijoje: buvo ministru, ekonomu ir vyresniuoju Insbruke, Lince ir Romoje. Nuo 2011 m. jis dėsto Romos Popiežiškojo Grigaliaus universiteto Socialinių mokslų fakultete.

Nuo 2017 m. jis vadovauja Insbruke įsikūrusiam tarptautinei teologijos kolegijai „Canisianum“ (Collegium Canisianum), įsteigtai Jėzaus Draugijos. Čia gyvena beveik keturiasdešimt kunigų iš viso pasaulio, kurie studijuoja pagal doktorantūros programą Insbruko universiteto Katalikų teologijos fakultete.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×