Andreas Leblang, SJ

T. Andreas Leblang, SJ, (gim. 1962 m.) užaugo Saro krašte, o į Jėzaus Dragiją įstojo 1985 m. 1995–2001 m. jis dirbo Hanoverio akademinėje sielovadoje. Nuo 2002 m. jis aktyviai dirba suaugusiųjų tikėjimo švietimo ir miestų sielovadoje: iki 2012 m. Hamburge, 2012–2018 m. Manheime, po to trejus metus Miunchene, Šv. Mykolo bažnyčioje. Nuo 2021 m. rugsėjo jis vadovauja Berlyno suaugusiųjų katalikų sielovados centrui.

Naujienlaiškis