Algimantas Gudaitis, SJ

T. Algimantas Gudaitis, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1986 06 11. Mokėsi Kauno tarpdiecezinėje seminarijoje, kurią baigęs 1992 metais buvo įšventintas kunigu. Tapęs kunigu, tų pačių metų rudenį išvyko studijoms į Bostoną (JAV). Ten įgijo Religinio auklėjimo magistrą. 1995 metais, baigęs studijas JAV, sugrįžo dirbti į Lietuvą Vilniaus jėzuitų gimnazijos kapelionu. 2004–2013 metais dirbo naujokų magistru Šiaulių jėzuitų naujokyne. 2013–2018 m. dirbo Rygoje, Latvijoje, kur kartu su dar dviem jėzuitais įsteigė jėzuitų namus. 2010–2021 m. Lietuvos Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės Bažnyčios asistentas. Nuo 2018 metų rudens – Vilniaus jėzuitų gimnazijos kapelionas.

Naujienlaiškis