Algimantas Gudaitis, SJ

T. Algimantas Gudaitis, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1986 06 11. Mokėsi Kauno tarpdiecezinėje seminarijoje, kurią baigęs 1992 m. įšventintas kunigu. Tapęs kunigu, tų pačių metų rudenį išvyko studijoms į Bostoną (JAV). Ten įgijo Religinio auklėjimo magistrą. 1995 m., baigęs studijas JAV, sugrįžo dirbti į Lietuvą Vilniaus jėzuitų gimnazijos kapelionu. 2004–2013 m. naujokų vadovas Šiaulių jėzuitų naujokyne. 2013–2018 m. darbavosi Rygoje (Latvijoje), kur kartu su dar dviem jėzuitais įsteigė jėzuitų namus. 2010–2021 m. Lietuvos Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės Bažnyčios asistentas. Nuo 2018 m. rudens Vilniaus jėzuitų gimnazijos kapelionas.

Naujienlaiškis