Albert Holzknecht, SJ

T. Albert Holzknecht gimė 1963 m. Pietų Tirolyje. Po kunigystės šventimų 1989 m. jis 16 metų dirbo Boceno-Brikseno vyskupijos kunigu. 2005 m. įstojo į Jėzaus Draugijos noviciatą. Vykdęs įvairią veiklą Vienoje, nuo 2011 m. dirbo Graco akademinėje sielovadoje ir buvo Graco ir Leobeno akademinės sielovados asistentas. Baigęs tercijatą, paskutinį jėzuitiškojo ugdymo etapą, jis dirba rekolekcijų palydėtoju HohenEicheno rekolekcijų namuose Drezdene, o nuo 2020 m. sausio 1 d. yra šių rekolekcijų namų vadovas.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×