Vokietija


Vokietija pasižymi dideliu jėzuitų skaičiumi (2020 m. – 300) ir plačia veikla, apimančia tris sritis: dvasinę, socialinę ir švietimą. Visose institucijose į apaštalavimą aktyviai yra įsitraukę ir pasauliečiai.


St. Michael bažnyčia, Miunchenas

Dvasinės veiklos kontekste daug dėmesio skiriama rekolekcijų namams Drezdene (klasikinės ignaciškosios rekolekcijos) ir Griese (kontemplatyvios rekolekcijos).Taip pat įvairiuose miestuose jėzuitai vadovauja parapijoms (Miunchene, Getingene, Berlyne, Hamburge, Manheime, Frankfurte, Niurnberge) bei įvairiai sielovados ir kultūrinei veiklai jose. Taip pat šiuose miestuose jėzuitai rūpinasi jaunimo ir studentų sielovada.

Į socialinę veiklą Vokietijos jėzuitai įsitraukia per Jėzuitų tarnybą pabėgėliams (JRS) arba per Jėzuitų misiją (skurdžių kraštų vystymosi kooperacija). Taip pat veikia jėzuitų mokslinis institutas Miunchene (ZGF), nagrinėjantis šių laikų socialines problemas. Galiausiai Eseno mieste yra įsikūrusi jėzuitų bendruomenė, gyvenanti vienuose namuose kartu su pabėgėliais, neturinčiais kitos pastogės.


Sankt Georgen aukštoji mokykla, Frankfurtas


Jėzuitų apaštalavimas švietime Vokietijoje pirmiausiai apima mokyklas ir aukštąsias mokyklas. Trys gimnazijos yra įsikūrusios Bonoje, Berlyne ir Sankt Blazene. Miunchene ir Frankfurte veikia filosofijos bei filosofijos ir teologijos aukštosios mokyklos. Jėzuitai taip pat rūpinasi suaugusiųjų švietimu Niurnberge ir Ludvigshafene, leidžia žurnalą apie tikėjimą ir visuomenę „Stimmen der Zeit“ („Laikų balsai“). Žr. daugiau (vok. kalba) https://www.jesuiten.org

Dalintis