Vilties aspektai

Marina Berzins McCoy


Kaip galėtume suvokti šv. Ignaco požiūrį į viltį, ypač neramiais laikais? Ignaco viltis yra įsišaknijusi krikščioniškoje viltyje, o krikščionys Tikėjimo išpažinime iškilmingai patvirtina, kad tiki kūno prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Dievas yra geras, jo apimlus ir aktyvus gerumas pasireiškia nuolatos, kad ir kas vyktų pasaulyje.

Žemiau pateikiame keletą vilties aspektų, kuriuos atskleidžia ignaciškasis dvasingumas.

  • Dvasinės pratybos mus kviečia prisiminti, kad visi esame mylimi nusidėjėliai. Dievas myli pasaulį net ir su jo ribotumais, jis ateina į šį pasaulį, kad jį gydytų. Tai daryti galime ir mes. Viltis glūdi meilėje. Privalai matyti problemas, kurias reikia spręsti, bet, užuot tikėjęsis tobulumo, imk rūpintis tuo, kas žmogiška, pradėk nuo šito. Jeigu draugas gedi dėl netekties, nebūtina žinoti, ką konkrečiai jam pasakyti ar padaryti, galbūt tiesiog gali jį kuo nors pavaišinti ar kitaip išreikšti savo užuojautą.
  • Dvasinės pratybos mums primena, kad istorija nesibaigia kančia ir mirtimi. Dievas perkeičia kančią ir mums dovanoja naują gyvenimą. Susidūrus su kančia, tai yra vilties pagrindas. Ištikus netekčiai, paprastai išgyvename širdgėlą ir tik daug vėliau patiriame, kad Dievas gydo ir mums dovanoja naują gyvenimą.
  • Dvasiniai vadovai, palydintys Dvasinėse pratybose, drąsinami „veikiau [...] stengtis gera prasme aiškinti artimo teiginį, negu jį smerkti“ (DP, 22). Visi galime klausytis kitų, parodydami, kad iš jų liudijimo viliamės ko nors išmokti, pvz., kai savo politinio oponento klausomės tikėdamiesi išvysti dar nematytą perspektyvą.
  • Dvasinės pratybos skatina pastebėti tuos malonės momentus, kai Dievas yra itin arti mūsų maldoje ar gyvenime. Ar aš ieškau argumentų vilčiai, atkreipdamas dėmesį į tai, kaip Dievas įvykdo, ką yra numatęs? Pvz., ar norėdamas sužinoti apie neteisingumą pasaulyje (o tai man pridera), lankausi organizacijose ir pas žmones, savo darbu įnešančius daugiau teisingumo ir meilės į mūsų gyvenimą?
  • Ignacas kviečia mus tapti Jėzaus draugais ir bendradarbiais savo gyvenime, darbuose ir santykiuose. Vilčių teikia tikėjimas, kad Dievas mums suteikė laisvę siekti teisingumo, taikos ir kurti meile pagrįstus santykius. Dievas sukūrė mus ne tam, kad pasiliktume dvasinėje vaikystėje, bet kad augtume, bręstume ir vis labiau veiktume kaip Dievo draugai – taip elgėsi daugelis šventųjų, kurie iš tikrųjų buvo paprasti žmonės, atkreipę dėmesį į šį kvietimą.

Kai atrandame viltį Dieve, esame kviečiami iš naujo rasti viltį savo pačių gebėjime kurti geresnį pasaulį.


https://www.ignatianspirituality.com/elements-of-hope/

Iš anglų kalbos išvertė t. Vidmantas Šimkūnas, SJ

Dalintis