Velykinis provincijolo t. Vidmanto Šimkūno, SJ, sveikinimas

Dalintis