Laiškai bičiuliams

Mokykloje mokėmės, iš kur kilęs žodis „bičiulis“. Senovėje nebuvo avilių, bitininkai lankydavo bites miško medžių drevėse. Bičiulis žinodavo, kur neša medų bitės, gerbdavo savo draugo korius. Žurnalas „Laiškai bičiuliams“ jėzuitų veiklos rėmėjams, draugams ir giminėms siekia papasakoti ne apie slaptingus lobius, o apie mūsų gimnazijas, rekolekcijas ir kitas sielovados sritis, studijas, misijas, bendradarbių veiklą, mūsų dvasingumo ir apaštalavimo ištakas bei iššūkius. Mūsų lobis – žmonės, kurie dalijasi su mumis uždaviniu auklėti jaunimą, ugdyti tikėjimą, skatinti teisingumą darbu, įnašu, malda, geru ir padrąsinamu žodžiu. Visiems jėzuitų bičiuliams dėkinga širdimi meldžiame Viešpaties palaimos. Ačiū, kad skaitote.

Žurnalas, kuris išeina dukart metuose, yra jėzuitų leidžiamas jau daugiau kaip 15 metų. Šioje skiltyje galite atrasti ankstesnius ir naujausius numerius. Spausdintas žurnalas platinamas jėzuitų bažnyčiose ir mokyklose.


Dalintis