Akademinė sielovada

Vilniaus universitetas yra jėzuitiškos tradicijos universitetas ir iki šiol bendradarbiauja su tėvais jėzuitais, kurie puoselėja savito dvasingumo cura personalis nuostatą: t.y. asmeniškas rūpinimasis kiekvienu žmogumi, šeima ir bendruomene. Akademinio jaunimo sielovadoje Vilniaus universiteto kapelionas bei jo pagalbininkai vadovaujasi Magis principu, kviečiančiu jauną žmogų pranokti save ir kūrybingai priimti šio laikmečio keliamus sekuliarumo, susvetimėjimo ir ekologijos iššūkius bei nuolat siekti “didesnių dalykų” Dievo garbei ir artimo tarnystėje. Šiuo tikslu, 2019-2020 mokslo metais buvo sukurtos dvi naujos iniciatyvos - MAG+S studentų šv. Mišios bei VU MAG+S klubas. Kiekvieną mokslo metų penktadienio vakarą studentai yra kviečiami į šv. Mišias Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčioje, kurių metu yra skiriamas didesnis dėmesys Dievo žodžiui, asmeniškam jo apmąstymui bei pasidalinimui mažose grupelėse, o taip pat sąmoningesniam dalyvavimui Eucharistijos liturgijoje. Po kiekvienų šv. Mišių vyksta pabendravimas prie agapės stalo bei diskusija įvairiomis aktualiomis temomis. Kiekvieną mokslo metų ketvirtadienio vakarą vyksta VU MAG+S klubo susitikimai, kurių metu studentai yra kviečiami praktiškai įgyvendinti ignacišką dvasingumą ir pasiruošti tarptautinėms vasaros savanorystės misijoms skurdžiose šalyse. VU kapelionas kun. Eugenijus Puzynia, SJ kviečia į pamaldas, maldos grupes, susikaupimo vakarus, koncertus. El. p.: eugenijusorg@yahoo.ca
Dalintis