Tikėjimas ir protas

Dievo Dvasia yra išlieta į šį pasaulį ir veikia visur. Dėl to Jėzuitų ordinui nuo pat jo įsikūrimo pradžios ypač svarbūs buvo gamtos ir humanitariniai mokslai. Gamtos mokslų atradimuose apsireiškia Dievo sukurto pasaulio tvarka ir jo rūpestis žmonėmis, o humanitarinių mokslų svarba kyla iš veiklios meilės, kuri kviečia aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Kristaus buvimas tarp savo žmonių skatina kiekvieną jėzuitą įnešti indėlį į kasdienių visuomenės iššūkių sprendimą, įskaitant ir mokslinius visuomenės problemų tyrimus

Viskas – žmogus ir gamta, gyvenimas ir mirtis, sakralumas ir pasaulietiškumas – gali tapti Dievo meilės „žinutėmis“. Kad šias žinutes atpažintume, reikia tylos ir maldos, bet ne tik. Taip pat reikia ir įvairių mokslo žinių – apie gamtą, apie žmonių visuomenes, apie giliuosius egzistencinius klausimus. Tuomet, kai žmonijos intelektinėje istorijoje išmoksime rasti Dievo ženklų, pradėsime geriau suprasti ir tai, kaip mokslo atradimus galime geriausiai panaudoti visos žmonijos labui.

Daugiau apie tikėjimo ir mokslo santykį rasite t. Vytauto Sadausko SJ straipsnyje.

Dalintis