Šveicarija

Šveicarijoje jėzuitų – 42 (2020 m.). Dauguma jų susibūrę Ciuriche (administracija ir studentų sielovada) ir Badschön Brunn (rekolekcijų namai ir renginių centras). Jėzuitai taip pat darbuojasi Liucernoje, Bazelyje ir Fribūre, daugiausia – studentų sielovadoje. Ženevoje veikia Pasaulinis jėzuitų mokymo tinklas (JWL) – projektas, siekiantis sudaryti sąlygas jauniems žmonėms pabėgėlių stovyklose nuotoliniu būdu įgyti aukštąjį išsilavinimą. Žr. daugiau (vok. ir pranc. kalbomis) https://jesuiten.ch

Dalintis