Pal. Jurgio Matulaičio Misija

14911 W. 127th St., Lemont, IL 60439, JAV; matulaitismission@gmail.com, https://www.matulaitismission.com

Raštinės tel. +1 (630) 257 5613

ŠV. MIŠIOS

Pirmadieniais–šeštadieniais: 20.00 val.

Sekmadieniais: 9.00, 11.00 ir 18.00 val.

Visos šv. Mišios aukojamos lietuvių kalba.

Šv. Mišios vaikams aukojamos kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį 9.00 val.

Dalintis