Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia

Rotušės a. 8, Kaunas, Raštinės tel. +370 610 42003, ksavero@gmail.com, www.kjb.lt

Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios Facebooko paskyra

ŠV. MIŠIOS

Šiokiadieniais: 17.00 val., šeštadieniais: 17.00 val.

Sekmadieniais: 10.00, 11.30 (anglų kalba), 17.00, 20.00 val.

Išpažinčių klausoma kasdien prieš šv. Mišias.

Bažnyčia atidaryta sekmadieniais: 9.00–11.30 ir 16.00–18.00 val., šiokiadieniais: 16.00–18.00 val.

Dalintis