Artėjantys šv. Ignaco metai - gera proga atsiversti.

"Trokštu, kad šių ignaciškųjų metų centre girdėtume mus kviečiantį Viešpatį ir leistume jam įgyvendinti mūsų atsivertimą, įkvėptą asmeninių Ignaco patirčių." Tai jėzuitų generolo t. Arturo Sosa kvietimas laiške Jėzaus Draugijos nariams, kuriuo jis prašo dalintis su visais jėzuitų bendradarbiais, institucijų bendruomenėmis ir pasauliu.

Šie iganciškieji metai truks 14 mėnesių. Pradėsime Ignaco metus 2021 m. gegužės 20 d. (sužeidimo Pamplonoje metinės), o juos užbaigsime 2022 m. liepos 31 d. Kovo 12-ąją bus šių metų kulminacija, pažymint šv. Ignaco 400 metų kanonizavimo kartu su šv. Pranciškumi Ksaveru, šv. Jėzaus Terese, šv. Izidoriumi Labradoru ir šv. Pilypu Neriu sukaktį.

Atsivertimo tema yra glaudžiai susijusi su Draugijos įkurėju, nes riteris Ignacas buvo sužeistas mūšyje, o ilgas gyjimas jį privertė reflektuoti apie savo gyvenimą. Svarstydamas savo praeitį, jis atrado prasmę gyvenimui ateityje.

Todėl skelbiamų jubiliejinių metų moto yra: „Visa matyti naujai Kristuje.“ Tai rodo, kad ateinantys metai taip pat yra tinkamas metas leisti, kad pats Viešpats mus atnaujintų.

Ta proga generolas sukviečia 71-ąją prokuratorių kongregaciją. Ji vyks Lojoloje (Ispanija) 2022 m. gegužės 16–22 dienomis. Kongregacija prasidės prieš tai vyksiančiomis aštuonių dienų dvasinėmis pratybomis kongregacijos nariams.

Visą tėvo generolo Arturo Sosą laišką lietuvių kalba skaitykite čia

Dalintis