Socialinis teisingumas - kaip jėzuitai prisideda?

Svarbus ignaciškojo dvasingumo ir mokymo(si) elementas, šiandienos pasaulyje, yra socialinis teisingumas. Jėzuitų švietimas pabrėžia, kad krikščionių tikėjimas nepasitenkina vien asmeninio tobulumo doktrina, o siekia padėti kitiems.

Dalintis