Popiežiaus Pranciškaus patarimas koledžo studentams

Popiežius Pranciškus pasižymi stebinančia įžvalga. Ar prisimenate, kaip jis rado ryšį tarp krikščionių ir ateistų? Arba kaip ką tik susituokusiems absolventams jis liepė nesijaudinti, „jei skraido indai“. Kartais jo patarimas skamba, lyg kalbėtum su mielu seneliu, o kitą kartą jis rėžia tiesiog iš peties. Daugiau nei dešimtmetį mes siūlėme patarimus koledžo naujokams pirmakursiams knygoje „The Freshman Survival Guide“ (Pirmakursių išlikimo vadovas), todėl mums buvo įdomu, ar nors vienas popiežiaus patarimas tiks naujiems koledžo studentams. Visiškai nekeista, kad atsakymas – tvirtas TAIP. Net jeigu popiežius juokaudamas sako esąs „iš akmens amžiaus“, jo patarimai jaunam žmogui stebėtinai aktualūs. Žemiau pateikiame septynis popiežiaus Pranciškaus patarimus pradedantiems kelionę koledže.

1. Būk atviras naujiems žmonėms.

Popiežius Pranciškus tiesiog ragina: „Susidraugauk su tais, su kuriais nesutari. Kalbėkis su žmonėmis, kurie dalykus mato iš kitos perspektyvos nei tu. Specialiai pasistenk bendrauti su skirtingais žmonėmis ir galbūt nustebsi, ko išmokai.“ Popiežius Pranciškus drąsina žmones kurti vienybę ir tarp religijų: „Dialogas gimė [...] iš įsitikinimo, kad kitas žmogus turi pasakyti ką nors gera. Tai padeda širdyje palikti erdvės jo požiūriui, nuomonei ir pasiūlymui.“

2. Apsvarstyk naujas idėjas.

Popiežius Pranciškus drąsina studentus rinktis religijų studijas, priimti iššūkį keliančias idėjas, diskusijas ir leistis į dialogą. „Nesitenkink daline tiesa ir neramink savęs iliuzijomis.“ Užuot baiminusis iššūkių, popiežius ragina susidurti su naujomis idėjomis. „Studijuodamas būk atviras kuo platesniam tikrovės suvokimui. Tam reikia nuolankumo, reikia įsiklausyti, reikia toli numatančios vizijos“. Todėl popiežius dažnai įspėja saugotis arogancijos.

3. Mokslas yra geras. Taip pat ir tikėjimas. Jie nepaneigia vienas kito.

Popiežius Pranciškus sako: „Neturime apie Dievą galvoti kaip apie magą su burtų lazdele rankoje. Tačiau evoliuciją ir kitas mokslines idėjas galime suvokti tikėjimo kontekste.“ Jis studijavo chemiją koledže ir, prieš įstodamas į seminariją, netgi dirbo kaip chemikas. Jis priima mokslą (kaip ir jo pirmtakai) ir drąsina kitus elgtis taip pat.

4. Internetas yra dovana.

Popiežius Pranciškus supranta tavo facebooko įpročius. „Internetas [...] atveria neišmatuojamas galimybes susitikimui ir solidarumui. Tai iš tikrųjų geras dalykas, tai Dievo dovana.“ Tačiau popiežius taip pat įspėja apie saviizoliacijos pavojų, sakydamas: „Mums reikia švelnumo.“ Internetas gali padėti palaikyti artimus santykius su mylimais žmonėmis, tačiau „pertrauk savo socialinių medijų maratoną aktyviu poilsiu gamtoje ar asmeniniu žmogišku bendravimu. Internetas gali būti nuostabus įrankis, tačiau tegul laikas, praleistas prie ekrano, neišeikvoja tavo gyvenimo.“

5. Rūpinkis kitais.

Popiežius Pranciškus sako: „Jeigu užsisklęsi savyje, rizikuoji tapti egocentriškas. O stovintis vanduo pašvinksta.“ Eik per gyvenimą, būdamas dosnios dvasios; rūpinkis vargstančiais. Jeigu jautiesi nusiminęs, vienas geriausių dalykų, ką gali daryti, tai kam nors padėti. Kiekvienas studentų miestelis sudaro galimybę tarnauti, o gero darymas iš tikrųjų gali tapti tikra atrama, kai studijos pradeda „naikinti“ tavo gyvenimą. Tapk korepetitoriumi pradinėje mokykloje, savanoriu labdaros valgykloje ar tiesiog pagelbėk draugui – tai gali padėti išlaikyti ryšius ir ugdyti atsakingą požiūrį.

6. Nenaudok religijos smerkimui.

Popiežius įspėja nesinaudoti religija, siekiant pasislėpti nuo pasaulio ar kritikuoti kitus. Jis sako: „Kai mes taip elgiamės, religija tampa savotišku žodžių, maldų, savęs aukštinimo, o kito žeminimo bei moralizavimo vienuolynu.“

7. Drąsos!

Remdamasis savąja auklėjimo patirtimi, popiežius Pranciškus prisimena: „Argentinoje mes sakome: „Nebūk ištižęs.“ “ Iš tikrųjų tu susidursi su iššūkiais ir problemomis, tačiau nebijok sunkumų. Būk išmintingas, rūpestingas, bet nebijok. Pradžioje koledžas gali kelti nerimą, tačiau atsimink, kad tu sunkiai dirbai ir jau daug išmokai, tai tik dar vienas žingsnis tavo kelionėje.

Naujoje „The Freshman Survival Guide“ (Naujokų išlikimo vadovas) laidoje pateikiame kur kas daugiau patarimų. Jie pasiekiami per internetą ir knygynuose. Atsisiųsk nemokamą sutrumpintą vadovo variantą: http://thefreshmansurvivalguide.com/news/new-impro...

Nora Bradbury-Hehl, 2018 m. balandžio 25 d.

https://bustedhalo.com/life-culture/pope-francis-a...

Iš anglų kalbos išvertė t. Vidmantas Šimkūnas, SJ

Nuotrauka CNS/Paul Haring

Dalintis