Impulsas

Jauni krikščionys dažnai kelia klausimą: „Ką man galėtų reikšti raginimas sekti Jėzumi?“ Kaip jie atranda atsakymą? Ignacas Lojola Dvasinėse pratybose siūlo mąstyti apie žemiškąjį karalių, kuris savo pavaldinius kviečia kartu su juo užkariauti kitą kraštą, ir apie tai, kaip jie pasisiūlo jam tarnauti. Paskui šią sceną Ignacas perkelia į Kristų – Amžinąjį Karalių, kuris kviečia pas save. Ignacui karaliaus įvaizdis buvo įtaigus – juk jis buvo riteris, aistringai tarnavęs karaliui. Mums šiandien jo įvaizdžiai nebe tokie patrauklūs. Tačiau Ignaco idėja tinka ir pasauliui, kuriuo tu žaviesi. Tai darė ir Jėzus. Jis pasišaukė žvejus: „Ateikite, sekite paskui mane. Aš padarysiu jus žmonių žvejais.“

Kas yra tavo pasaulis? Galbūt studijuoji mediciną? Tuomet įsivaizduok, kad tave užkalbina tavo profesorė: „Mes sėkmingai kuriame terapiją iki šiol neišgydomai ligai įveikti... Ar norėtum prisidėti prie mano komandos?“ Kokius jausmus tau sukelia toks pasiūlymas? Dabar įsivaizduok, kad Jėzus tau sako: „Aš įkvepiu žmonėms viltį, kad Dievas yra su jais, jis neša juos per gyvenimą... Ar norėtum prisidėti prie mano komandos?“ Kokius jausmus tau sukelia toks pasiūlymas? Kaip reaguoji?

O gal tu studijuoji architektūrą? Tuomet įsivaizduok, kad tave užkalbina pažįstamas architektas: „Mes statome ekologiškus namus. Ar norėtum prisidėti prie mano komandos?“ Dabar įsivaizduok, kad Jėzus sako: „Aš statau Dievo namus su daugybe butų...“

Kas gi yra tavo pasaulis?


T. Bruno Niederbacher, SJ, Jesuiten, 2018 rugsėjis

Iš vokiečių kalbos išvertė t. Vidmantas Šimkūnas, SJ

Piešinys Ignasi Flores

Dalintis