Dvasinė laisvė ir emocijų pasaulis

Ką reiškia būti dvasiškai laisvam, kai gyvenimas yra kaip amerikietiški kalneliai? Ar esu laisvas, kai sugebu prislopinti bet kokias emocijas, kliudančias mano darbui arba gadinančias santykius? Ar esu laisvas, kai galiu reikšti bet kokias emocijas? Ar esu laisvas, jeigu nepatiriu jokios ypatingos emocijos ir visada išlieku vienodai ramus? Ar esu laisvas, patirdamas vien teigiamas emocijas, tokias, kaip palaima ar ramybė, ir tik retkarčiais – tokias, kaip pyktis ar nerimas?

Ar emocijos turi ką nors bendra su dvasine laisve, ar ne?

Šv. Ignacas Lojola dvasinio vadovavimo srityje buvo pirmeivis. Tobulindamas savo Dvasines pratybas, jis drąsino žmones būti atvirus savo emocijoms, išmokti į jas atkreipti dėmesį ir stengtis suprasti, ką jos reiškia. Ignacas – buvęs karys ir, kaip pats sakė, visada turėjo stiprų ego. Vyriškumą supratęs, kaip jo laikui būdinga (man‘s man), jis buvo mokomas vertinti protą, savikontrolę ir racionalų planavimą. Tačiau jo paties dvasinio nubudimo patirtis jam padėjo giliau suvokti dvasinį gyvenimą su visai aspektais ir niuansais.

Dvasinės pratybos skatina į jas įsitraukti visiškai – su fiziniais pojūčiais, su dvasiniu atsidavimu, su tuo, ką mes paprastai vadiname intuicija, su giliaisiais troškimais, su visais vidiniais „judesiais“, įskaitant ir emocijas. Galbūt sakysite, kad Ignacas Lojola „moteriškas“ savybes pastebėjo keletu šimtmečių anksčiau, nei Karlas Jungas jas įvardino ir paaiškino...

Aš kalbu apie šv. Ignacą, nes vidinė dvasinė laisvė reikalauja tokio įsitraukimo, koks yra Dvasinėse pratybose. Laisvė reikalauja, kad mes išmoktume atpažinti savo vidinius sielos judesius. Jei iš tikrųjų norime būti laisvi, turėsime pripažinti savo emocijas, jas priimti ir apmąstyti. Emocijos dvasiniame gyvenime yra galingas įrankis. Jos yra indikatoriai, parodantys, kas su mumis vyksta. Kai išmokstame emocijas priimti kaip žmogiškos patirties dovanas, galime pradėti su jomis dirbti dvasiškai sveikais būdais.

Pasvarstykite, kaip jūs elgėtės su savo emocijomis? Kaip kiti mokė jus su jomis elgtis, kaip iš tikrųjų su jomis dirbote ar kaip nenorėjote to daryti. Daugelis mūsų su emocijomis elgiamės nenuosekliai: tai jas traktuojame rimtai, tai vengiame į jas pažvelgti. Tad savo elgesio modelius pasistenkite atpažinti ir juos įvardinti.

Vinita Hampton Wright

https://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/ign...

Iš anglų kalbos išvertė t. Vidmantas Šimkūnas, SJ

Dalintis