Šeši įdomūs jėzuitai, apie kuriuos turbūt nesate girdėję

Mark Thibodeaux, SJ


Jeigu lankėtės interneto svetainėje www.ignatinaspirituality.com, tikriausiai esate girdėję apie įvairius jėzuitus nuo šv. Ignaco Lojolos iki popiežiaus Pranciškaus. Tačiau kiek jėzuitų galėtumėte išvardinti?

1. Holivudo jėzuitas

Danielis Lordas, SJ, buvo masinių informacijos priemonių žvaigždė dar prieš Twitterį ir Youtube‘ą. Jis parašė daugiau kaip 90 knygų, 300 katalikiškų pamfletų bei nesuskaitomą daugybę straipsnių, pjesių ir tekstų dainoms. Tačiau galbūt ilgiausiai išliekantis jo indėlis buvo į kino industriją. Baigęs konsultanto tarnybą pas Cecilį B. De Mille‘ą, kuriant begarsį filmą „King of Kings“ (Karalių karalius), 1929 metais Lordas pirmasis sudarė moralinių savybių rinkinį Holivudo filmams. Šis rinkinys tapo „taisyklių knyga“ daugiau nei dvidešimt penkeriems metams.

2. Moteris jėzuitė

Mateo Montoya Sanchezas, SJ, – toks oficialus vardas jėzuito scholastiko, kuris iš tikrųjų buvo Joana Austrė, Karolio V dukra, moteris, valdžiusi Ispaniją. Keleriais metais anksčiau popiežiaus įsakymu Ignacas Lojola leido dar trims moterims – Isabelei Roser ir dviem jos tarnaitėms – tapti jėzuitėmis. Tačiau tai nebuvo geras sumanymas ir galiausiai jos buvo atleistos iš jėzuitų vienuolijos. Antra vertus, Joana Austrė likusį trumpą gyvenimą (mirė būdama 38-erių) slapta nugyveno kaip gera jėzuitė – vienintelė tokia moteris istorijoje.

3. Garsus jėzuitas dailininkas

Brolis Giuseppe‘ė Castiglione‘ė, SJ, buvo italas misionierius, XVIII amžiuje tarnavęs rūmų menininku trims Kinijos imperatoriams. Jis – vienas pirmųjų dailininkų, sujungusių europietišką ir kinų stilių ir sukūręs visiškai naują tapybos mokyklą. Metropoliteno muziejus (JAV) jį pavadino „Įgudusiu gyvosios gamtos tapybos meistru“. Didžiulis jo kūrinys „Šimtas žirgų“ yra beveik 8 metrų ilgio.

4. Anoniminių alkoholikų dvasios vadovas

Edwardas Dowlingas, SJ, nebuvo alkoholikas, tačiau žavėjosi plačiai žinoma „Dvylikos žingsnių“ programa ir atskleidė jos paraleles su ignaciškuoju dvasingumu. Dėl artimos draugystės su Billiu Wilsonu – AA įkūrėju, Dowlingas pradžioje buvo tarsi šios organizacijos kapelionas. Jam mirus, Wilsonas rašė: „Jis buvo iškiliausia ir švelniausia siela, vaikščiojusi po šią žemę.“ Kalbėdamas apie save, Dowlingas buvo kuklesnis ir sakė, kad jam pasisekė „tiesiog būnant šalia“.

5. Misionierius ir baroko kompozitorius

Domenico Zipolis, SJ, į naujokyną įstojo 1716 metais ir iš karto buvo išsiųstas į misijas – į jėzuitų redukcijas Paragvajuje. Nors baigė studijas, reikalingas kunigystei, ten nebuvo vyskupo, kuris jį pašventintų. Deja, mirė taip ir netapęs kunigu. Būdamas puikiu baroko kompozitoriumi, sukūrė operų, mišių ir oratorijų, kurias atliko guarani genties indėnai. Tarp kitų, jo istorija įkvėpė ir filmo „The Mission“ (Misija), laimėjusio daugybę apdovanojimų, kūrėjus.

6. Paskutinis Renesanso jėzuitas

Athanasiusas Kircheris, SJ, buvo žinomas kaip „šimto menų meistras“. Šis vokiečių mokslininkas dirbo įvairiausiose akademinėse srityse. Viena vertus, jį lydėjo didžiulė sėkmė. Jis buvo tikrasis egiptologijos kūrėjas; vienas pirmųjų per mikroskopą stebėjo mikrobus ir nustatė, kad marą sukelia būtent infekciją platinantys mikroorganizmai. Kircheris išrado magnetinį laikrodį ir megafoną. Antra vertus, jis platino ir visiškai keistas idėjas, teigdamas, kad egzistuoja undinės ir prarastoji Atlantida. Taip pat jis sukonstravo Katzenklavier (Kačių klavyras) –instrumentą, panašų į pianiną, kuris skleisdavo garsus, traukydamas kates už uodegų.


https://www.ignatianspirituality.com/six-fascinati...

Iš anglų kalbos išvertė t. Vidmantas Šimkūnas, SJ

Dalintis